ogłoszenie testamentu

crystal_silence

Temat: Zachowek od darowizny czy się należy?
...- tak. Chociaż w tym szczególnym wypadku - być może nie. 2. Przy ustalaniu zachowku nie uwzględnia się "dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku." Czyli jeśli darowizna dokonana została na rzecz spadkobiercy ustawowego - liczy się nawet po 10 latach. 3. Roszczenia o zachowek przedawniaja się po 3 latach od ogłoszenia testamentu lub otwarcia spadku.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=3260



Temat: Podział spadku i jego sprzedaż.
...polskim lub ma miejsce stałego pobytu w Polsce. 5. 6. Rozdział 2 Obowiązek podatkowy. Art. 5. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Art. 6. 1. Obowiązek podatkowy powstaje: 1) przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku, 2) przy nabyciu w drodze zapisu lub dalszego zapisu - od daty ogłoszenia testamentu, a przy nabyciu z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania tego polecenia, 3) przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych w art. 1 ust. 2 - z chwilą śmierci wkładcy, 4) przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia;...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=7547


Temat: Otwarcie spadku a ogłoszenie testamentu
...proszę o radę : "Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - 1/2 wartości tego udziału (zachowek)" na kiedy liczy się nieletniość i pełnoletniość na czas ogłoszenia testamentu czy otwarcia spadku ?
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=259


Temat: Czy to jest testament ?
1. sędzina uznała to jako testament. 2. Został sporządzony testament notarialny dzień przed śmiercią w którym ja jestem powołany do całości spadku . Nadmienię, że ja złożyłem jako pierwszy wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu. Na drugiej z kolei sprawie pojawił się jeden z uczestników z w.w. dokumentem. Nikt z pozostałych uczestników nie był świadomy istnienia tego drugiego dokumentu bo nie nazwę go inaczej  Aha zaraz po tej sprawie wysłałem pismo procesowe, w którym wymienione są wszystkie nieścisłości dotyczące m.in. daty sporządzenia (brak fizycznej możliwości przebywania wszystkich świadków, darującej i...
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=474


Temat: [pytanie przykładowe] Problem ze spadkiem ojca
...macocha dobrowolnie nie przekaże części majątku spadkowego, np. w postaci darowizny, należy udać się do sądu i wytoczyć powództwo o zachowek. Powództwo wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Pozew o zachowek podlega opłacie w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu, nie mniej jednak niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku przedawnia się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu.
Źródło: forum.easylaw.pl/viewtopic.php?t=11


Temat: zachowek a zapis testamentowy
...najbliższych członków rodziny: małżonka, dzieci, wnuków, prawnuków, rodziców i dziadków, a także rodzeństwa, pasierba, ojczyma i macochy. Z grona tego wyłączeni są: teściowie, synowa i zięć. Po Nowym Roku będą oni musieli nadal rozliczać się z fiskusem według dotychczasowych przepisów dotyczących spadków i darowizn. Roszczeń z tytułu zachowku przy dziedziczeniu testamentowym nie można dochodzić po upływie trzech lat od ogłoszenia testamentu. Powództwo z tytułu zachowku wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. źródło: GAZETA PODATNIKA
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=3297


Temat: Historia Polski
...zajęty sprawiedliwym urządzaniem świata po wojnie, nie protestował. Francja jako pierwsza spieszy z uznaniem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (następnego dnia po jego formalnym powstaniu!), USA i W. Brytania uczynią to równie szybko, bo już 5 lipca. Z uznaniem "rządu jedności" łączy się cofnięcie uznania dla legalnego rządu RP.W tej sytuacji parlament podziemnej Polski, Rada Jedności Narodowej, rozwiązuje się. Ogłasza Testament Polski Walczącej, zawierający m.in. żądania opuszczenia Polski przez wojska sowieckie oraz zaprzestania prześladowań politycznych.Podczas konferencji w Poczdamie (od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 r.) ustalono nowe granice zachodnie Polski. W obradach uczestniczyła delegacja "rządu jedności".22 lipca 1945 r. reaktywuje się Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), z prezesem Wincentym Witosem i wiceprezesem...
Źródło: kodczasu.pl/viewtopic.php?t=44


Temat: [pytanie przykładowe] zmarł mój ojciec, jak nabyć spadek ?
...zostanie przeprowadzona rozprawa. Tak więc ta droga jest dłuższa ale za to koszt wynosi 50 zł. 2) Notarialne poświadczenie nabycia spadku. Ta droga jest szybsza, bo trwa jedynie 1 dzień, lecz koszt to 200 zł plus 22% Vat. Tu sprawa musi być bezsporna, gdyż wszystkie osoby powołane do dziedziczenia muszą się jednocześnie stawić u notariusza. Potrzebne są-akt zgonu, akta cywilne spadkobierców i testament. Notariusz dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentu a następnie sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, który zarejestrowany zostanie w elektronicznym rejestrze.
Źródło: forum.easylaw.pl/viewtopic.php?t=12


Temat: Zagadki Forum
...tematyka: publicystyka, felietony, Gazeta Wyborcza, Michnik, Krzemiński, Radziwinowicz, Witold Bereś, Jerzy Skoczylas.,,Wskazówki wyszukiwania,sek.,) ,Syn kata., Na tropie,Zaloguj,Mapy,147.,pl,Martwa,., Przybornik,Wideo,| 147.,pl :: Zobacz,Zagadka,Witryny,.,.,.,.,,Kalendarz,Tag:,Grupy dyskusyjne,Wątek, Autor wątku,,Gothic - Arcania: A Gothic Tale,Azweb.,pl :: Zobacz,Witam Nabyłem spadek w 2007 (otwarcie i ogłoszenie testamentu) na podstawie testamentu z 1990r po osobie X w całości.,,1 post - 1 autor - Ostatni post: 13 Maj,Demianiuka - Publicystyka -,Narzędzia językowe,▼,Sieć,, 2, dareczek1313, 1323, 2005-11-10, 22:16,zgodnie z nowym zmodyfikowanym regulaminem Regulamin konkursu "Jaki to grzyb? Wybierz język:,Dokumenty,Zdjęcia,Blogi,Liczba postów:...
Źródło: testyinteligencji.fora.pl/a/a,899.html


Temat: prawo pojęcia cz. VI
...Jeżeli spadkodawca nie określił udziałów spadkobiercy dziedziczą w częściach równych. Testament może zostać odwołany. Odwołanie testamentu może nastąpić na kilka sposobów. Spadkodawca może: 1.Sporządzić nowy testament 2.Zniszczyć testament np. przez podarcie w zamiarze odwołania go. Osoba u której znajduje się testament ma obowiązek złożyć go w sądzie gdy dowie się o śmierci spadkodawcy. Sąd dokonuje otwarcia i ogłoszenia testamentu, wtedy gdy ma dowód śmierci spadkodawcy. Może okazać się że zostało sporządzonych kilka testamentów wówczas sąd otwiera i ogłasza wszystkie. Z otwarcia i
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7033


Temat: Dziedzictwo
...uniósł brwi, ale nie ruszył się. Mroczna uniosła pergamin trzymany w ręku. Pieczęć zmarłego tetrarchy lśniła na nim niczym gwiazda. - To jest ostatnia wola Veliora Tirella, która rozważana będzie za tymi drzwiami. Stwierdza ona, że mam prawo tam być. Jeżeli osoby obradujące wewnątrz uznają inaczej - każdą mnie odprowadzić. Teraz - otwórz drzwi. - rycerz rozważył słowa i ... przepuścił dziewczynę. * * * Sala Rady Rodów. Ogłoszenie testamentu przebiegło bez zakłóceń. Oczywiście - wielu dziwiło się pojawieniu się na nim nikomu nie znanej kobiety a potem - treści. Komentarzy jednak nie było. To, że Tetrarcha miał wiele nieślubnych dzieci nie dziwiło i stanowiło tajemnicę poliszynela. Wstrząsem jednak były słowa: - Jako Nienaite Sherazai, córka Veliora Tirella, Pani Ziem Północnych, ostatnia z Rodu Sherazai, Starsza Shilen, proszę o zwołanie...
Źródło: nirsavidari.webd.pl/viewtopic.php?t=975


Temat: Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za rente
Nie. Po pierwsze Ty nie odziedziczyłaś tego gospodarstwa tylko zostało Ci one przekazane za życia ojca, czyli nie wchodzi ono do spadku. (chyba że było to przekazanie na podstawie umowy darowizny). Jednakże nawet jeśli była to darowizna, to roszczenia z zachowku przedawniają się z upływem lat 3 od ogłoszenia testamentu lub śmierci spadkodawcy (w zależności od rodzaju dziedziczenia).
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=16357


Temat: Ile trzeba zapłacić w sądzie?
...Skarb Państwa nie ma obowiązku uiszczania opłat. Ponadto nie pobiera się opłat od wniosku: * o zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie; * o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką; * o przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu; * będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd; * o odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt, * o wpis w księdze wieczystej prawa własności uzyskanego na podstawie przekształcenia prawa użytkowania...
Źródło: zmechforum.wxv.pl/viewtopic.php?t=32


Temat: [prawo] Poznaj zasady dziedziczenia
...do zachowku jest osoba małoletnia lub trwale niezdolna do pracy – otrzyma 2/3 wartości swojego udziału spadkowego. Wysokość zachowku jest wyliczana na podstawie aktualnej wartości majątku, jaki zostawił zmarły. Zachowek nie przysługuje, jeżeli zostałaś przez spadkodawcę wydziedziczona w testamencie. Jeżeli jednak masz własne dzieci, one będą mogły starać się o zachowek. O zachowek należy wystąpić w ciągu 3 lat od daty ogłoszenia testamentu. Jeżeli otrzymałaś od spadkodawcy jakąś darowiznę, zostanie ona zaliczona na poczet zachowku, chyba że był to drobny prezent podarowany ci np. z okazji urodzin czy świąt, albo dostałaś ją przed więcej niż dziesięcioma laty, licząc wstecz od otwarcia spadku. Formalności, które musisz załatwić Sam fakt, że otrzymałaś spadek, nie wystarczy, abyś mogła nim rozporządzać. Niezależnie od tego,...
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=8483


Temat: wnioski z zastniałej sytuacji
...ustawowych, kolejność dziedz. ustawowego, dziedz. testamentowe, cechy testamentu, sporządzenie testamentu, odwołanie testamentu, odwołanie odwołania, wykładnia testamentu, dyrektywy interpretacyjne testamentu, nieważność testamentu, treść testamentu, swoboda testowania, zakaz powołania warunkowego i pod terminem, przyrost, stanowisko pr. spadkobiercy ZROBIĆ: zapis, polecenie, odrzucenie spadku, otwarcie spadku, ogłoszenie testamentu, forma testamentu, ochrona dziedziczenia, stw. nabycia spadku, odpowiedzialność spadkobierców na różnych etapach, dział spadku i umowy dot. spadków. Wygląda groźnie, ale można to zrobić spokojnie w kilka dni. Większość pytań znajduje odzwierciedlenie w wykładach profesora. Życzę powodzenia, a będzie dobrze jak nie zlekceważysz egzaminu. Pozdrawiam:)
Źródło: drugagrupazsp.fora.pl/a/a,1096.html


Temat: Darowizna a zachowek
...albo uprawnionymi do zachowku. A contrario darowizny dokonane na rzecz osób będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku zalicza się do spadku bez względu na upływ czasu. Co do części spadku po dziadku to roszczenie jego spadkobierców uległo zgodnie z art. 1007 KC przedawnieniu. § 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu. § 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat trzech od otwarcia spadku. Z tym, że termin ten liczy się w Twoim przypadku od śmierci dziadka, a nie od daty
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=646


Temat: Sprawy spadkowe
Dzięki dziewczyny za odpowiedzi. Już doczytałam, że testament będzie ważny tak jak ramonka pisze. Błędów raczej w nim nie ma, bo jest sporządzony przez notariusza. Nam zostaje jedynie prawo do zachowku - połowa wartości, którą byśmy odziedziczyli ustawowo. ramonka, jeśli nie minęły jeszcze 3 lata od ogłoszenia testamentu, to reszta wnuków twojego dziadka może zażądać od ciebie zachowku. Utrzymuj z nimi dobre stosunki . Mój kolega płacił swojej kuzynce, bo też odziedziczył mieszkanie po babci. [ Dodano: 2010-01-08, 09:33 ]
Źródło: naobcasach.pl/forum/viewtopic.php?t=8288


Temat: pominiecie zmarlago syna
...majątek na swoje dzieci w trzech synów i córkę, pomijając swojego czwartego nieżyjącego syna, mojego ojca. po czym córka poprosiła wszystkich żyjących o zrzeczenie się na jej rzecz. wszyscy poza moim nieżyjącym ojcem złożyli podpis. czy jest prawna możliwość ubiegania się o cześć majątku po babci za pomoc z góry dziękuje Niestety, ale okres przedawnienia dla roszczeń związanych z zachowkiem wynosi 3 lat od dnia ogłoszenia testamentu.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=14115


Temat: Spadek po babci i zachowek po dziadku
Sąd po przeprowadzeniu rozprawy wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia przez Ciebie spadku po Babci, od tego czasu postanowinie to stanowi urzędowy dowód dziedziczenia. Zachowku możesz się domagać już od chwili ogłoszenia testamentu, okres przedawnienia dla roszczenia o zachowek wynosi trzy lata od tego momentu. Następnym krokiem po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest sprawa od dział spadku, będziesz mogła żądać takiego podziału majątku Babci, ażeby dostać swoją część spadku. Sąd może zobowiązać innych spadkobierców, zwłaszcza tego głównego spadkoebierce, żeby ten spłacił Twój udział w masie...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=11730


Copyright (c) 2009 crystal_silence | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.