Ognisko soczewki dwuwypukłej

crystal_silence

Temat: zadania z optyki
...zad2 Oblicz kąt padania promienia świetlnego z powietrza na płytkę kwarcową o współczynniku załamania n=1,545 wiedząc że promień odbity i promień załamany tworzą kąt prosty. zad3. Na szklana płytkę równoległościenną o współczynniku załamania n=1,5 i grubości d=6cm pada prostopadle promień świetlny. Oblicz czas w którym promień świetlny przejdzie przez płytkę. Szybkość światła w próżni c=3*10 do 8 m/s zad4 Oblicz ogniskową dwuwypukłej soczewki szklanej( n-sz=1,5) o jednakowych promieniach krzywizny r=12cm a) w powietrzu(n-p=1) b) w wodzie(n-w=1,33) zad5 Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej 50cm. zad6 Przedmiot o wysokości 2cm ustawiono prostopadle do osi optycznej soczewki w odległości 15cm od niej. Zdolność skupiająca soczewki wynosi 10 dioptrii. Oblicz odległość obrazu od soczewki i wysokość obrazu. zad7 Soczewkę...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=177918Temat: Oblicz ogniskowa soczewki
1) oblicz ogniskowa soczewki jeżeli jej zdolność skupiająca wynosi 100D ? 2) oblicz powiekszenie mikroskopu ktorego ogniskowe f1=0,01 m f2= 0,0937m oraz dlugosc tubusu l=0,3m odleglosc dobrego widzenia d=0,25m 3) ogniskowa soczewki dwuwypuklej wynosi 50cm w jakiej odleglosci od tej soczewki nalezy umiescic przedmiot aby uzyskac dwukrotne powiekszenie ? pomocy ! 1/f = 1/x + 1/y p=y/x
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=102116


Copyright (c) 2009 crystal_silence | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.